Dokumenty

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Lista monitorowanych podmiotów w projekcie dotyczącym praw doktorantów

Podmioty objęte badaniem Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” w ramach projektu „Monitoring wsparcia publicznego dla doktorantów i zabezpieczenia ich praw w umowach”

Do 111 wymienionych poniżej instytucji prowadzących studia doktoranckie (uczelni, placówek Polskiej Akademii Nauk oraz samodzielnych jednostek naukowo-badawczych) Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” (FPS) wysłała po trzy wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Celem tych wystąpień jest zgromadzenie materiału źródłowego niezbędnego do sprawdzenia czy zastosowane przez ustawodawcę sposoby zabezpieczenia praw doktorantów są wystarczające oraz czy metody dystrybucji wsparcia publicznego dla doktorantów są efektywne. Opracowane w trakcie realizacji projektu rekomendacje oraz raport końcowy będą pomocnym narzędziem do oceny i ewentualnej zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących doktorantów.

Fundacja FPS od 2010 roku zajmuje się monitorowaniu sposobu realizacji zadań ustawowych oraz prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przez instytucje prowadzące studia wyższe. Wcześniejsze badania fundacji koncentrowały się na regulacjach i procedurach związanych z dystrybucją świadczeń wśród studentów.

Obecne badanie, dotyczące zabezpieczenia praw doktorantów, jest finansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków własnych Fundacji FPS.

Organy reprezentujące instytucje publiczne, do których wystąpiono z wnioskami o udostępnienie informacji publicznych:

1.           Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

2.           Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

3.           Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

4.           Rektor Akademii Morskiej w Gdyni

5.           Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

6.           Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

7.           Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

8.           Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

9.           Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

10.        Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

11.        Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

12.        Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

13.        Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

14.        Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

15.        Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16.        Rektor Politechniki Łódzkiej

17.        Rektor Politechniki Poznańskiej

18.        Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

19.        Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

20.        Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

21.        Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

22.        Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

23.        Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

24.        Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

25.        Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

26.        Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

27.        Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

28.        Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

29.        Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

30.        Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31.        Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

32.        Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

33.        Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

34.        Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

35.        Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

36.        Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

37.        Dyrektor Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

38.        Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN

39.        Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

40.        Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

41.        Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

42.        Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN

43.        Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN

44.        Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

45.        p.o. dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

46.        Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

47.        Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN

48.        Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

49.        Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

50.        Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

51.        Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN

52.        Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

53.        Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

54.        Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN

55.        Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN

56.        Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

57.        Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN

58.        Dyrektor Instytutu Fizyki PAN

59.        Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

60.        Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

61.        Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN

62.        Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN

63.        Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

64.        Dyrektor Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN

65.        Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN

66.        Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

67.        Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN

68.        Dyrektor Instytutu Matematyczny PAN

69.        Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

70.        Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

71.        Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

72.        Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN

73.        Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

74.        Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN

75.        Dyrektor Instytutu Paleobiologii im. R. Kozłowskiego PAN

76.        Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

77.        Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

78.        Dyrektor Instytutu Psychologii PAN

79.        Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

80.        Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

81.        Dyrektor Instytutu Sztuki PAN

82.        Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

83.        Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie

84.        Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

85.        Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

86.        Naczelny Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej

87.        Dyrektor Instytutu Elektrotechniki

88.        Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

89.        Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

90.        Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

91.        Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

92.        Dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej

93.        Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Pańs. Instytutu Badawczego

94.        Dyrektor Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach

95.        Dyrektor Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego

96.        Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państ. Instytutu Badawczego

97.        Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

98.        Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

99.        Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu

100.      Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

101.      Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

102.      Rektor Politechniki Białostockiej

103.      Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

104.      Rektor Politechniki Opolskiej

105.      Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

106.      Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

107.      Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

108.      Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

109.      Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

110.      Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

111.      Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

autor: dokumenty FPS