Dokumenty

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Lista monitorowanych podmiotów w projekcie dotyczącym otwartych konkursów

Podmioty objęte badaniem Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” w ramach projektu „Monitoring otwartych konkursów na zatrudnienie nauczycieli akademickich”

Do wymienionych poniżej organów reprezentujących uczelnie publiczne Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” wysłała wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wlk. w Bydgoszczy
Dziekan Wydziału Ekonomiczno -Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziekan Wydziału Przyrodniczo -Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dziekan Wydz. Matematyki, Inf. i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii
Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
Dziekan Wydz. Inżynierii Procesowej, Mater. i Fizyki St. Politechniki Częstochowskiej
Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkej
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
Dziekan Wydz. Inżynierii Środ., Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Dziekan Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 
Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopom. Uniw. Technologicznego 
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i E. M. Akademii Muzycznnej w Krakowie
Dziekan Wydz. Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i E. M. Akademii Muzycznej w Łodzi
Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych i w Krakowie
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Dziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie
Dziekan Wydziału Aktorskiego - Filii we Wrocławiu Państ. Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
Dziekan Wydz. Farmac. z Oddziałem Med. Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziekan Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dziekan Wydz. Farmac. z Oddziałem Med.Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanist. w Bielsku-B.
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dziekan Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi    Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dziekan Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Hum. w Radomiu
Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w W-wie
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fiz. i Sportu w Gdańsku
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonom. Państ. Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy

autor: dokumenty FPS